Pořádáme akce téměř po celé republice, jezdíme do hor, do lesů, na louky i na mokřady. Od lokality se vždy odvíjí náplň práce. Máme některá oblíbená místa, kam jezdíme opakovaně a několikrát do roka. Každá z lokalit má své kouzlo, svá specifika a svoji atmosféru – každá je něčím jedinečná.

Sklenářovická louka – Krkonoše

Zaniklá osada Sklenářovice se nachází ve východních Krkonoších nedaleko Mladých Buků a bývala to sudetská vesnice. Přírodní památka Sklenářovické údolí s pozůstatky sudetské vesnice jsou součástí Krkonošského národního parku. Ve spolupráci se správou KRNAP a Střediskem ekologické výchovy a etiky SEVER Rýchory pravidelně pečujeme o část luk v údolí. Pravidelným kosením jednak udržujeme jejich druhovou pestrost a na degradovaných částech tuto pestrost pomáháme navracet. Louky v jejím okolí jsou ve správě KRNAPu a o jednu z nich Rozruch pravidelně pečuje už přes 10 let. Pravidelné kosení a následné hrabání pomáhá obnově biodiverzity, které jinak brání invazivní druhy. Ve Sklenářovicích pořádáme opakovaně letní tábor i víkendovky.

Národní park Šumava

Ve spolupráci s NP Šumava pořádáme akce a podílíme na projektu Life for Mires. Pomáháme v různých částech Šumavy s obnovou mokřadů a na akcích se tak většinou podíváme na místa, kam se člověk normálně nedostane. Obnova mokřadních biotopů je jednou z možných cest ke snižování dopadů klimatické změny. Mnohé z mokřadů, na Šumavě především rašeliniště, jsou ostrovy biologické rozmanitosti, kde nachází své přirozené prostředí nespočet vzácných rostlinných i živočišných druhů. Mokřady hrají nezastupitelnou roli v hydrologii krajiny a koloběhu vody, čímž působí velmi příznivě na místní podnebí. Na Šumavě pořádáme opakovaně šestidenní tábor a v průběhu roku také víkendovky.

Český kras

Krasové území nedaleko Prahy plné lomů, stepí, vzácných rostlin a živočichů navštěvujeme na našich akcích pravidelně. Díky skvělé spolupráci se správou CHKO Český kras již několik let pomáháme především s péčí o bezlesí, obnovou stepí nebo s managementem stanovišť pro konkrétní druhy rostlin. Pro zázemí na akce nám skvěle slouží Kubrychtova bouda nedaleko Bubovických vodopádů. Do Českého krasu jezdíme pravidelně na jarní i podzimní víkendovky, případně na jednodenní akce.

Pražské budky

V pražských parcích vyvěšujeme spolu s dobrovolníky ptačí budky, o které se pravidelně staráme. Přirozeným stanovištěm k hnízdění velkého množství druhů ptáků jsou dutiny ve starých vykotlaných stromech – tyto staré stromy ale v městských parcích a lesích téměř nenajdeme. Ptačí budky tak mohou v takovém prostředí představovat pro ptáky alternativu, která nahradí přirozená hnízdní stanoviště. Samotným pověšením budek, ale práce nekončí, naopak. O ptačí budky je potřeba se pravidelně starat a udržovat je. Důležité je jejich čištění, zejména kvůli velkému množství parazitů, které v hnízdě zůstává. Spolu s čištěním také monitorujeme zahnízděnost ptáků v budkách.