kdo jsme

ROZRUCH
co děláme

historienejbližší
akce

Prázdniny Naruby
Naše akce jsou obsažené v kalendáři akcí na brontowebu. Tady je automatický výtažek těch našich:

Ekostan na Korzo Národní (2018-11-17)
Krasem napříč časem (2018-11-16)
Veselá víkendovka (2018-11-23)

kontakt