kdo jsme

ROZRUCH
co děláme

historienejbližší
akce

Prázdniny s Rozruchem
Naše akce jsou obsažené v kalendáři akcí na brontowebu. Tady je automatický výtažek těch našich:

Jak na permalukturu? (2021-12-02)
Jednodenní kuk do budek (2021-12-04)

kontakt