kdo jsme

ROZRUCH
co děláme

historienejbližší
akce

Prázdniny Naruby
Naše akce jsou obsažené v kalendáři akcí na brontowebu. Tady je automatický výtažek těch našich:

Postpravda (2019-03-29)
Veselá víkendovka (2019-04-05)
Do (po)hor! (2019-07-29)
Jedeme v tom spolu (2019-08-09)

kontakt