kdo jsme

ROZRUCH
co děláme

historienejbližší
akce

Prázdniny s Rozruchem
Pořádáme zejména víknednové a prázdninové akce pro středoškláky a vysokoškoláky, jejichž program většinou tvoří z poloviny užitečná práce a z poloviny hry a aktivity zaměřené na seberozvoj, pochopení současné společnosti, ale i vyblbnutí se a odpočinutí si od starostí všedních dní. Snažíme se, aby po našich akcích nezbyla jen spousta fotek a zážitků, ale i opravené hrady, zdravé stromy a louky, čisté studánky a pocit, že je na světě zase o kousek lépe.

Nedávno jsme začali po Praze věšet ptačí budky. Kam přesně? To uvidíš na mapě ptačích budek!

kontakt